Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 243

w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczecinek"

77 KBPobierz

załącznik - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, enegię enegetyczna i paliwa gazowe dla Gminy Szczecinek

2.9 MBPobierz

Nr 244

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

75 KBPobierz

Nr 245

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

77 KBPobierz

Nr 246

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej i nadanie jej Statutu

60 KBPobierz

załącznik nr 1 i 2 do w/w uchwały

53 KBPobierz

Nr 247

w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Gminy Szczecinek dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej

87 KBPobierz

Nr 248

w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Gminy Szczecinek dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół w Turowie

86 KBPobierz

Nr 249

w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Gminy Szczecinek dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół w Wierzchowie

86 KBPobierz

Nr 250

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek

76 KBPobierz

Nr 251

w sprawie opłaty prolongacyjnej

68 KBPobierz

Nr 252

zmieniająca uchwałe w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z załącznikiem

84 KBPobierz

Nr 253

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z załącznikiem.

84 KBPobierz

Nr 254

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

81 KBPobierz

załącznik nr 1 w/w uchwały

37 KBPobierz

załącznik nr 2 w/w uchwały

54 KBPobierz

załącznik nr 3 w/w uchwały

39 KBPobierz

załącznik nr 4 w/w uchwały

44 KBPobierz

załącznik nr 5 w/w uchwały

30 KBPobierz

Nr 255

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

83 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

39 KBPobierz

Nr 256

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

76 KBPobierz

Nr 257

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz