Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Na początek pełnienia zastępstwa Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie

123 KBPobierz

Na koniec pełninia zastępstwa Dyrektora Gimnazjum w Wierzchowie

136 KBPobierz

Na początek pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły (2016r.)

140 KBPobierz

Korekta z dnia 16.09.2016r.

142 KBPobierz

Pełniąca obowiązki Dyrektora PG w Wierzchowie od dnia 5 lipca 2016r.

125 KBPobierz

Na koniec pełnienia obowiązków PG w Wierzchowie do 31 sierpnia 2016r.

118 KBPobierz

Na początek pełnienia kadencji Dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie od 1 września 2016r.

111 KBPobierz

Za rok 2016

1.4 MBPobierz

Za rok 2017

1.0 MBPobierz