Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 258

w sprawie Apelu Rady Gminy Szczecinek do wszystkich samorządów gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z załącznikiem do w/w uchwały)

88 KBPobierz

Nr 259

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (wraz z załącznikiem do w/w uchwały)

300 KBPobierz

Nr 260

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

81 KBPobierz

Nr 261

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

183 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 w/w uchwały

60 KBPobierz

Nr 262

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

186 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

714 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

21 KBPobierz

Nr 263

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

171 KBPobierz

Nr 264

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej

266 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 2 w/w uchwały

351 KBPobierz

Nr 265

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Turowie

267 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 2 w/w uchwały

351 KBPobierz

Nr 266

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wierzchowie

267 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 2 w/w uchwały

354 KBPobierz

Nr 267

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem nr 1 do w/w uchwały)

268 KBPobierz

Nr 268

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem nr 1 do w/w uchwały)

268 KBPobierz

Nr 269

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo-Drężno"

78 KBPobierz