Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 290

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 291

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 292

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

77 KBPobierz

Nr 293

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 294

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 295

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 296

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 297

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 298

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Dalęcino"

78 KBPobierz

Nr 299

w sprawie współdziałania z Gminą Borne Sulinowo w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie (wraz z załącznikiem do uchwały)

197 KBPobierz

Nr 300

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szczecinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

169 KBPobierz

Nr 301

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

181 KBPobierz

załącznik od nr 1 do nr 4 w/w uchwały

55 KBPobierz

Nr 302

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

191 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

712 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

22 KBPobierz