Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie Wojewody, kalendarz wyborczy oraz Obwieszczenie Wojewody z dnia 05 sierpnia 2016r

1.4 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta z dnia 09.08.2016r. w sprawie granic okręgu wyborczego i siedzibie GKW

39 KBPobierz

Zarządzenie Wójta nr 113/2016 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów i obwieszczeń wyborczych

34 KBPobierz

Obwieszczenie Komisarze Wyborczego w Koszalinie z dnia 17.10.2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających [...]

408 KBPobierz