Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 303

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 304

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 305

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 306

zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Borne Sulinowo w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie

144 KBPobierz

Nr 307

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczecinek a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

150 KBPobierz

Nr 308

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej -Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek

162 KBPobierz

Nr 309

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

80 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.6 MBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

3.9 MBPobierz

załącznik nr 3a do w/w uchwały

1.7 MBPobierz

załącznik nr 3b do w/w uchwały

3.3 MBPobierz

załącznik nr 3c do w/w uchwały

1.4 MBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

294 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

24 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

3.4 MBPobierz

Nr 310

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

154 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

68 KBPobierz

Nr 311

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

169 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

714 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

22 KBPobierz

Nr 312

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

75 KBPobierz

Nr 313

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 314

w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 104/2, 226/1, 222/10, 226/2, 104/3, 232/1, 72/3, 74 obręb Marcelin oraz nr 29 obr. Szczecinek 16, do kategorii dróg gminnych (wraz z załącznikiem nr 1 do w/w uchwały)

148 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

1.0 MBPobierz