Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 315

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 316

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 317

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 318

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 319

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 320

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 321

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 322

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 323

w sprawie nabycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 324

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Szczecinek nr XXII/179/2000 z dnia 28 września 2000 roku w sprawie nabycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 325

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 326

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na okres oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 327

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XIV/148/2015 [...]

78 KBPobierz

Nr 328

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

78 KBPobierz

Nr 329

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek

69 KBPobierz

Załącznik/Regulamin dotyczący w/w uchwały

76 KBPobierz

Nr 330

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

78 KBPobierz

Załączniki od 1 do 5 do w/w uchwały

120 KBPobierz

Nr 331

w sprawie zmian w WPF Gminy Szczecinek na lata 2016 - 2029

86 KBPobierz

Załącznik nr 1 do w/w uchwały

48 KBPobierz

Załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz

Nr 332

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wojnowo [...]

75 KBPobierz