Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 355

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 356

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 357

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 358

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 359

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 360

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

75 KBPobierz

Nr 361

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

78 KBPobierz

Nr 362

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Stare Wierzchowo

107 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

308 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

270 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

305 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

31 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

33 KBPobierz

Nr 363

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 w/w uchwały

96 KBPobierz

Nr 364

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

82 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

157 KBPobierz

Nr 365

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 366

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz