Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2017r.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 30/18 obręb Turowo

45 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości dz. 92/3 i dz. 92/7 wraz z udz. do 1/2 części w dz. 92/4 obręb Nowe Gonne

48 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż udziałów do 1/24 części dz. 19/31 m. Skotniki obr. Dalęcino - pom. nr 10 i 15

65 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 580/2 obręb Gwda Wielka

43 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 82/4 obręb Wilcze Laski

60 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 459/22 obręb Parsęcko

46 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 87/15 obręb Sitno

46 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 876 obręb Gwda Wielka

49 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 338/2 obręb Wilcze Laski

49 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 241/1 obręb Wilcze Laski

59 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 7/2 obręb Spore

48 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 239/6 obręb Marcelin

48 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - dz.92/7, 92/4 udz.1/2,92/3 obr. Nowe Gonne

48 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 459/22 obręb Parsęcko

47 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 87/15 obręb Sitno

46 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017r. o odwołaniu przetargu - Nowe Gonne

340 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 876 obr. Gwda Wielka

748 KBPobierz

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - dz. 92/7 z udz.92/4 oraz 92/3 obr. Nowe Gonne

195 KBPobierz

Sprostowanie oczywistej pomyłki do w/w ogłoszenia

603 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-dz.239/6

48 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 261/12 obr. Wierzchowo

46 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -dz. 7/2 obr. Spore

48 KBPobierz

Odwołanie rokowań w sprawie sprzedaży dz. 92/7 z udz.92/4 oraz dz.92/3

42 KBPobierz

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dz. 239/6 obręb Marcelin

25 KBPobierz