Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2017r.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 30/18 obręb Turowo

45 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości dz. 92/3 i dz. 92/7 wraz z udz. do 1/2 części w dz. 92/4 obręb Nowe Gonne

48 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż udziałów do 1/24 części dz. 19/31 m. Skotniki obr. Dalęcino - pom. nr 10 i 15

65 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 580/2 obręb Gwda Wielka

43 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 82/4 obręb Wilcze Laski

60 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 459/22 obręb Parsęcko

46 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 87/15 obręb Sitno

46 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 876 obręb Gwda Wielka

49 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 338/2 obręb Wilcze Laski

49 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 241/1 obręb Wilcze Laski

59 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 7/2 obręb Spore

48 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 239/6 obręb Marcelin

48 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - dz.92/7, 92/4 udz.1/2,92/3 obr. Nowe Gonne

48 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 459/22 obręb Parsęcko

47 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 87/15 obręb Sitno

46 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017r. o odwołaniu przetargu - Nowe Gonne

340 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 876 obr. Gwda Wielka

748 KBPobierz

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - dz. 92/7 z udz.92/4 oraz 92/3 obr. Nowe Gonne

195 KBPobierz

Sprostowanie oczywistej pomyłki do w/w ogłoszenia

603 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-dz.239/6

48 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. 261/12 obr. Wierzchowo

46 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -dz. 7/2 obr. Spore

48 KBPobierz

Odwołanie rokowań w sprawie sprzedaży dz. 92/7 z udz.92/4 oraz dz.92/3

42 KBPobierz

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dz. 239/6 obręb Marcelin

25 KBPobierz