Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 369

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej [...]

84 KBPobierz

Nr 370

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

76 KBPobierz

załącznik nr 1 i 2 do w/w uchwały

46 KBPobierz

Nr 371

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Prebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007356" w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z ...

82 KBPobierz