Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarte Konkursy Ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 23/2017

448 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

317 KBPobierz

w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 24/2017

479 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

845 KBPobierz