Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarte Konkursy Ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 23/2017

448 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

317 KBPobierz

w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 24/2017

479 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

845 KBPobierz