Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 378

w sprawie nabycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 379

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 380

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 381

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 382

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

78 KBPobierz

Nr 383

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

77 KBPobierz

Nr 384

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 385

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 386

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Dalęcino

187 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

168 KBPobierz

załacznik nr 2 do w/w uchwały

187 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

447 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

1.1 MBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

194 KBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały

32 KBPobierz

załacznik nr 7 do w/w uchwały

34 KBPobierz

Nr 387

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

2.1 MBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

80 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

68 KBPobierz

Nr 388

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 w/w uchwały

217 KBPobierz

Nr 389

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

88 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz

Nr 390

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na 2017 rok

124 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

286 KBPobierz

Nr 391

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów na okres do 10 lat

73 KBPobierz