Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 405

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczecinek

122 KBPobierz

Nr 404

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

101 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz

Nr 403

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 w/w uchwały

62 KBPobierz

Nr 402

w sprawie zaciagnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

83 KBPobierz

Nr 401

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

231 KBPobierz

Nr 400

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczecinek

125 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

114 KBPobierz

Nr 399

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 398

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 397

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/321/2016 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 396

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 395

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 394

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

77 KBPobierz

Nr 393

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

43 KBPobierz

Nr 392

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

77 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

45 KBPobierz