Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Dokumenty dot. wyznaczenia w/w obszarów

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych [...] dot. projektu uchwały RG Sz-nek w sprawie wyzn. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji [...]

334 KBPobierz

Załącznik do w/w zarządzenia - formularz konsultacyjny

62 KBPobierz

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczecinek

1.0 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia w/w obszarów

34 KBPobierz

Załącznik - mapa do w/w uchwały przedstawiająca w/w obszary

114 KBPobierz

Załącznik - mapa w dużej rozdzielczości do w/w uchwały

6.5 MBPobierz

Zarządzenie nr 88 zmieniające Zarządzenie Nr 73

39 KBPobierz

Zarządzenie nr 99 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczecinek

35 KBPobierz

Podsumowanie w/w konsultacji społecznych

60 KBPobierz