Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Dokumenty dot. wyznaczenia w/w obszarów

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych [...] dot. projektu uchwały RG Sz-nek w sprawie wyzn. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji [...]

334 KBPobierz

Załącznik do w/w zarządzenia - formularz konsultacyjny

62 KBPobierz

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczecinek

1.0 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia w/w obszarów

34 KBPobierz

Załącznik - mapa do w/w uchwały przedstawiająca w/w obszary

114 KBPobierz

Załącznik - mapa w dużej rozdzielczości do w/w uchwały

6.5 MBPobierz

Zarządzenie nr 88 zmieniające Zarządzenie Nr 73

39 KBPobierz

Zarządzenie nr 99 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczecinek

35 KBPobierz

Podsumowanie w/w konsultacji społecznych

60 KBPobierz