Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 406

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 407

w sprawie zbycia nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 408

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

81 KBPobierz

Nr 409

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

62 KBPobierz

Nr 410

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

61 KBPobierz

Nr 411

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

61 KBPobierz

Nr 412

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Mała

132 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

372 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

207 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

271 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

492 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

276 KBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały

335 KBPobierz

załącznik nr 7 do w/w uchwały

791 KBPobierz

załącznik nr 8 do w/w uchwały

488 KBPobierz

załącznik nr 9 do w/w uchwały

33 KBPobierz

załącznik nr 10 do w/w uchwały

34 KBPobierz

Nr 413

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielka

138 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

221 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

572 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

379 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

362 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

660 KBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały

312 KBPobierz

załącznik nr 7 do w/w uchwały

329 KBPobierz

załącznik nr 8 do w/w uchwały

362 KBPobierz

załącznik nr 9 do w/w uchwały

830 KBPobierz

załącznik nr 10 do w/w uchwały

497 KBPobierz

załącznik nr 11 do w/w uchwały

31 KBPobierz

załącznik nr 12 do w/w uchwały

33 KBPobierz

Nr 414

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Spore

130 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

273 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

1.2 MBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

308 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

412 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

286 KBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały

829 KBPobierz

załącznik nr 7 do w/w uchwały

490 KBPobierz

załącznik nr 8 do w/w uchwały

31 KBPobierz

załącznik nr 9 do w/w uchwały

32 KBPobierz

Nr 415

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2017-2022

126 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

332 KBPobierz

Nr 416

w sprawie wyznaczenia dodatkowego lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (wraz z załącznikiem do uchwały)

163 KBPobierz

Nr 417

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie

123 KBPobierz

Nr 418

w prawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

80 KBPobierz

Nr 419

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

131 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 w/w uchwały

177 KBPobierz

Nr 420

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

132 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

240 KBPobierz

Nr 421

w sprawie zbycia nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 422

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

94 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

70 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

46 KBPobierz