Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 423

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2016 r.

111 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

67 KBPobierz

Nr 424

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2016 rok

117 KBPobierz

Nr 425

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

125 KBPobierz