Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 426

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 427

w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Szczecinek (wraz z załącznikami do uchwały)

86 KBPobierz

Nr 428

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek

79 KBPobierz

Nr 429

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczecinek

80 KBPobierz

Nr 430

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczecinek

153 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

1.2 MBPobierz

Nr 431

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023

84 KBPobierz

Nr 432

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

79 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 w/w uchwały

106 KBPobierz

Nr 433

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

85 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz

Nr 434

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

76 KBPobierz

Nr 435

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 436

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierz

Nr 437

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 438

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie

127 KBPobierz