Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 439

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 440

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obrębu Turowo

263 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.5 MBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

1.5 MBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

7.0 MBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

75 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

78 KBPobierz

Nr 441

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem do uchwały)

184 KBPobierz

Nr 442

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem do uchwały)

182 KBPobierz

Nr 443

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

132 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 do w/w uchwały

74 KBPobierz

Nr 444

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

135 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

240 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

184 KBPobierz