Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 445

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 446

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 447

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 448

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 449

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

76 KBPobierz

Nr 450

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 451

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 452

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 453

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 454

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 455

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

75 KBPobierz

Nr 456

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 457

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 458

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 459

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 460

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 461

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 462

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 463

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 464

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej i Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej w Szkołę Podstawową w Gwdzie Wielkiej

205 KBPobierz

Nr 465

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Turowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie i Publiczne Gimnazjum w Turowie w Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

165 KBPobierz

Nr 466

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wierzchowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Wierzchowie ze Szkołą Filialną w Sporem i Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie w Szkołę Podstawową w Wierzchowie ze Szkołą Filialną w Sporem

164 KBPobierz

Nr 467

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Parsęcku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Parsęcku

164 KBPobierz

Nr 468

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żółtnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żółtnicy

164 KBPobierz

Nr 469

zmieniająca uchwałę nr VII/48/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

84 KBPobierz

Nr 470

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczecinek

163 KBPobierz

Nr 471

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023

121 KBPobierz

Nr 472

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

130 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 3 w/w uchwały

62 KBPobierz