Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 473

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

319 KBPobierz

załącznik nr 1, A1 do w/w uchwały

1.3 MBPobierz

załącznik nr 1 ,A2 do w/w uchwały

0.9 MBPobierz

załączniki nr 1, A3 do w/w uchwały

0.9 MBPobierz

załącznik nr 1, A4 do w/w uchwały

1.0 MBPobierz

załącznik nr 1, A5 do w/w uchwały

154 KBPobierz

załącznik nr 1, A6 do w/w uchwały

314 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

3.3 MBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

21 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

28 KBPobierz