Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 478

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 479

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 480

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 481

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierz

Nr 482

uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

80 KBPobierz

Nr 483

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

77 KBPobierz

Nr 484

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych

79 KBPobierz

Nr 485

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 486

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

77 KBPobierz

Nr 487

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

76 KBPobierz

Nr 488

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

78 KBPobierz

Nr 489

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

78 KBPobierz

Nr 490

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz warunków i sposobu ich przyznawania (wraz z załącznikiem do uchwały-wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)

211 KBPobierz

Nr 491

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

132 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

90 KBPobierz

Nr 492

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

114 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz

Nr 493

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

127 KBPobierz