Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Gminna Ewidencja Zabytków

Zarządzenie nr 166/2017 Wójta Gminy w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków

35 KBPobierz

Załącznik nr 1 - zabytki nieruchome

164 KBPobierz

Załącznik nr 2 - stanowiska archeologiczne

59 KBPobierz

Karty adresowe zabytków nieruchomych

20 MBPobierz