Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Ichtiolog

16.3 KBPobierz

Nr 2

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 3

w sprawie ustalenia ceny

44 KBPobierz

Nr 4

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 5

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 6

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

18.0 KBPobierz

Nr 7

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2018 r.

25 KBPobierz

Nr 8

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

517 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

55 KBPobierz

Nr 9

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

512 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

53 KBPobierz

Nr 10

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (...)

70 KBPobierz

Nr 11

w sprawie powołania Komisji

18.1 KBPobierz

Nr 12

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

185 KBPobierz

Nr 13

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury na wolne stanowisko urzędnicze (...)

18.4 KBPobierz

Nr 14

w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli (...)

68 KBPobierz

Nr 15

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

29 KBPobierz

załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia

283 KBPobierz

załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia

87 KBPobierz

Nr 16

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej - dz.99 w m. Turowo"

19.6 KBPobierz

Nr 17

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczecinek

42 KBPobierz

Nr 18

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie aktywizacji społecznej w Gminie Szczecinek

42 KBPobierz