Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2018:

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 755/4 z udz. w dz. 755/5 oraz dz. 755/7 z udz. w dz. 755/5 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8, obr Gwda Wielka

45 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72, obr.Stare Wierzchowo

45 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/24 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/15 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/14 z i dz. 85/25 obr. Marcelin

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 65/6 obr. Dziki

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 170 obr Dziki

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 755/4 z udz. w dz. 755/5 oraz dz. 755/7 z udz. w dz. 755/5 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/6 obr Gwda Wielka

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8 obr Gwda Wielka

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 92/7 z udz. w dz.92/4 oraz dz. 92/3 obr Nowe Gonne

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 239/5 obr Marcelin

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 226, obr. Drawień

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 7/2, obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 22/4, obr. Wierzchowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 226, obr. Drawień

193 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 239/5, obr. Marcelin

194 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 755/4 z udz. do 1/2 w dz. 755/5, dz. 755/7 z udz. do 1/2 w dz.755/5 oraz dz.755/8,obr. Gwda Wielka

194 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 170, obr. Dziki

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki239/5, obr. Marcelin

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 695/17, obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 20/12, obr. Stare Wierzchowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 765/12, 765/13, 765/14 każda z udziałem do 1/7 w działce 765/15 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 765/18, 765/19,765/20 każda z udziałem do 1/7 w działce 765/15 obr. Gwda Wielka

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 261/10,261/11, obr. Wierzchowo

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 7/2, obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 178/10, obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 178/23, obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 721/3, 722/2 obr. Gwda Wielka

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o odwołaniu przetargu

116 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 755/8

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 wraz z udz. w dz. 755/5

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/3 obr. Nowe Gonne

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.92/7 z udz. do 1/2 części w dz.92/4obr. Nowe Gonne

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.178/23 obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.178/10 obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.695/17 obr. Żółtnica

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.677/18 obr. Parsęcko

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.93/4 obr. Wilcze Laski

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.58 obr. Gwda Mała

53 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz.22/4, obr. Wierzchowo

116 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 22/4, obr. Wierzchowo

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.85/23 z udz. w dz.85/26 obr. Marcelin

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/14 obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/16 i 85/17 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/18 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/15 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin

52 KBPobierzPodgląd pliku