Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 517

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 518

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Szczecinek porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biały Bór usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie (wraz z załącznikiem do uchwały)

189 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 519

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 520

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 521

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 522

uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 523

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny

81 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

74 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

77 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w uchwały

77 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 4 do w/w uchwały

74 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 5 do w/w uchwały

66 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6 do w/w uchwały

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 524

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek

123 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

58 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

38 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w uchwały

34 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 4 do w/w uchwały

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 525

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

151 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 526

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 527

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

78 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1-4 do w/w uchwały

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 528

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

84 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierzPodgląd pliku