Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 529

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017 – 2023

76 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

4.8 MBPobierz

Nr 530

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Kusowo i Sołectwie Trzebiechowo

78 KBPobierz