Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 531

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Sporem, Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

130 KBPobierz

Nr 532

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2018-2020"

79 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

48 KBPobierz

Nr 533

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczecinek a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

68 KBPobierz

Nr 534

w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

76 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

50 KBPobierz

Nr 535

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Szczecinek

124 KBPobierz

Nr 536

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1-5 w/w uchwały

86 KBPobierz

Nr 537

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

86 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

45 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz