Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Premiera RP wraz z kalendarzem wyborczym

303 KBPobierz

Wojewody Zachodniopomorskiego

Z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych [...] w województwie zachodniopomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1198)

173 KBPobierz

Z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

209 KBPobierz

Z dnia 06 września o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice […]

94 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

131 KBPobierz

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu

1.2 MBPobierz

Wójta Gminy Szczecinek

Informacja o tablicach i słupach ogłoszeniowych do bezpłatnego umieszczania materiałów i plakatów wyborczych

345 KBPobierz

Zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników UG Szczecinek do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów […]

399 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania z dnia 14 września 2018r.

66 KBPobierz

Urzędnika Wyborczego Gminy Szczecinek

Informacja o dodatkowym naborze na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

43 KBPobierz

Informacja o wynikach losowania kandydatów

54 KBPobierz

Informacja o rezygnacji członka komisji obwodowej

287 KBPobierz

Informacja o aktualizacji składu osobowego Komisji Obwodowej Nr 3 w Parsęcku

456 KBPobierz

Informacja o aktualizacji składu osobowego Komisji Obwodowej Nr 4 w Jeleninie

294 KBPobierz