Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Premiera RP wraz z kalendarzem wyborczym

303 KBPobierz

Wojewody Zachodniopomorskiego

Z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych [...] w województwie zachodniopomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1198)

173 KBPobierz

Z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

209 KBPobierz

Z dnia 06 września o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice […]

94 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

131 KBPobierz

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu

1.2 MBPobierz

Wójta Gminy Szczecinek

Informacja o tablicach i słupach ogłoszeniowych do bezpłatnego umieszczania materiałów i plakatów wyborczych

345 KBPobierz

Zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników UG Szczecinek do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów […]

399 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania z dnia 14 września 2018r.

66 KBPobierz

Urzędnika Wyborczego Gminy Szczecinek

Informacja o dodatkowym naborze na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

43 KBPobierz

Informacja o wynikach losowania kandydatów

54 KBPobierz

Informacja o rezygnacji członka komisji obwodowej

287 KBPobierz

Informacja o aktualizacji składu osobowego Komisji Obwodowej Nr 3 w Parsęcku

456 KBPobierz

Informacja o aktualizacji składu osobowego Komisji Obwodowej Nr 4 w Jeleninie

294 KBPobierz