Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Premiera RP wraz z kalendarzem wyborczym

303 KBPobierz

Wojewody Zachodniopomorskiego

Z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych [...] w województwie zachodniopomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1198)

173 KBPobierz

Wójta Gminy Szczecinek

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych […]

345 KBPobierz