Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwała 547/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

154 KBPobierz

Uchwała 613/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 lipca 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/548/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania

95 KBPobierz

Informacja na temat dyżurów Urzędnika Wyborczego

11.9 KBPobierz

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

172 KBPobierz

Wzorzec zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dla gmin do 20 tys. mieszkańców

97 KBPobierz

Wzorzec oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego dla gmin do 20 tys. mieszkańców

89 KBPobierz

Wzorzec oświadczenia pełnomocnika komitetu wyborczego

39 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy z dnia 21 sierpnia o zlokalizowanych tablicach i słupach ogłoszeniowych […]

345 KBPobierz

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

13.6 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa

154 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

136 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

1.1 MBPobierz