Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwała 547/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

154 KBPobierz

Uchwała 613/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 lipca 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/548/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania

95 KBPobierz

Informacja na temat dyżurów Urzędnika Wyborczego

11.9 KBPobierz

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

172 KBPobierz

Wzorzec zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dla gmin do 20 tys. mieszkańców

97 KBPobierz

Wzorzec oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego dla gmin do 20 tys. mieszkańców

89 KBPobierz

Wzorzec oświadczenia pełnomocnika komitetu wyborczego

39 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy z dnia 21 sierpnia o zlokalizowanych tablicach i słupach ogłoszeniowych […]

345 KBPobierz

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

13.6 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa

154 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

136 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

1.1 MBPobierz