Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 555

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

79 KBPobierz

Nr 556

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

82 KBPobierz

Nr 557

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 3 do w/w uchwały

59 KBPobierz

Nr 558

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

98 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz