Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 560

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 561

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 562

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 563

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 564

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 565

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 566

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 567

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 568

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 569

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 570

w sprawie ustanowienia służebności

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 571

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 572

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres 10 lat

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 573

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 574

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 575

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres 10 lat

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 576

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 577

w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

119 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 578

w sprawie zwolnienia Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Szczecinek

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 579

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

81 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki nr 1-6 do w/w uchwały

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 580

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

91 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 581

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

177 KBPobierzPodgląd pliku