Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 607

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 608

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 609

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 610

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 611

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 612

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 613

zmieniająca Uchwałę Nr LIV/548/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania (wraz z załącznikiem do uchwały)

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 614

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 615

w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 616

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej i nadanie jej Statutu

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 617

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1-3 do w/w uchwały

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 618

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

87 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

313 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

349 KBPobierzPodgląd pliku