Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wzorzec zgłoszenia kandydata na radnego (zał. 1)

69 KBPobierz

Wzorzec listy poparcia podpisami dla listy kandydatów (zał. 2)

41 KBPobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego (zał. 3)

57 KBPobierz

Oświadczenie lustracyjne (zał. 4)

44 KBPobierz

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (zał. 5)

26 KBPobierz

Oświadczenie kandydata obywatela UE nie będącego obywatelem RP (zał. 6)

43 KBPobierz

Wzorzec zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej ds. przeprowadzenia głosowania

110 KBPobierz

Wzorzec zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej ds. ustalenia wyników głosowania

110 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o powołaniu komisji gminnej - wraz z załącznikiem nr 23 dotyczącym Gminy Szczecinek

161 KBPobierz

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

32 KBPobierz

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego GKW

410 KBPobierz

Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego GKW

421 KBPobierz

Informacja z dnia 28.09.2018r. o losowaniu numerów list

369 KBPobierz

Obwieszczenie wraz z Uchwałą Nr 3 o przyznanych numerach dla list kandydatów

1.3 MBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

1.1 MBPobierz

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Szczecinek

42 KBPobierz

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych Gminy Szczecinek

48 KBPobierz

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych (z platformy WOW)

18.4 KBPobierz

Protokół z dnia 24.10.2018r. z wyborów do Rady Gminy Szczecinek

75 KBPobierz

Protokół z dnia 24.10.2018r. z wyborów Wójta Gminy Szczecinek

66 KBPobierz

Uchwała z dnia 24 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowaniu w wyborach Wójta

413 KBPobierz

Protokół z wyników głosowania w dniu 04.11.2018 na Wójta Gminy Szczecinek

65 KBPobierz