Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 630

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 631

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 632

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 633

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 634

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 635

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 636

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 637

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 638

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 639

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 640

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 641

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 642

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 643

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 644

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 645

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 646

w sprawie zwolnienia z opłat za miejsce do pochowania zmarłych na cmentarzach komunalnych w Gminie Szczecinek

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 647

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 648

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 649

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla działki nr 436/9 obręb Parsęcko

125 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

315 KBPobierzPodgląd pliku