Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 650

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 651

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

39 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w uchwały od nr 1 do nr 4

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 652

w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w przedmiocie negatywnej opinii projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

80 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

77 KBPobierzPodgląd pliku