Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 653

w sprawie zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 654

w sprawie zbycia nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 655

w sprawie zbycia nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 656

w sprawie zbycia nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 657

w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 658

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Szczecinek

153 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 659

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na demontażu, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest

145 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 660

zmieniająca Statut Gminy Szczecinek

448 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 661

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 662

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

43 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 663

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

51 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

68 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 664

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 665

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 666

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 667

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 668

w sprawie odmowy przyznania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

85 KBPobierzPodgląd pliku