Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 2

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczecinek

123 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

129 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

128 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczecinek

124 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczecinek

124 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

129 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie przyjęcia rocznego" Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

183 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na II Sesji Rady Gminy Szczecinek

1.9 MBPobierzPodgląd pliku