Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 11

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

122 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

138 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

175 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

77 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki nr 1 do w/w uchwały

37 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

125 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

557 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Szczecinek

132 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczecinek

126 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na III Sesji Rady Gminy Szczecinek

263 KBPobierzPodgląd pliku