Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2019:

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 239/5, obr. Marcelin

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72, obr. Stare Wierzchowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 261/6 i dz.261/9 obr. Wierzchowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 82/9 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/24 obr. Stare Wierzchowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 114 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 141/4 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 677/18 obr. Parsęcko

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 293/7 obr. Turowo

51 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 571/1 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 226 obr. Drawień

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udz.do 1/2 w dz.755/5 obr. Gwda Wielka

56 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/8 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz.58/24 obr. Stare Wierzchowo

42 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/3 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2/43 obr. Grąbczyn

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 96 obr. Turowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 478/1 obr. Parsęcko

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udziałem do 1/2 wdz. 755/5 obr. GwdaWielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 15/8 obr. Turowo

51 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/13 i 765/14 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18 i 765/20 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 877/1 i 877/2 z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 1 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 2 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 3 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 4 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 5 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 6 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 7, położonym na gruntach dz.98 obr. Spore

55 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 3 , położonego w budynku przy ul. Szczecineckiej 24 w miejscowości i obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz