Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2019:

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 239/5, obr. Marcelin

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72, obr. Stare Wierzchowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 261/6 i dz.261/9 obr. Wierzchowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 82/9 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/24 obr. Stare Wierzchowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 114 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 141/4 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 677/18 obr. Parsęcko

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 293/7 obr. Turowo

51 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 571/1 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 226 obr. Drawień

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8 obr. Gwda Wielka

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udz.do 1/2 w dz.755/5 obr. Gwda Wielka

56 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/8 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz.58/24 obr. Stare Wierzchowo

42 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/3 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2/43 obr. Grąbczyn

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 96 obr. Turowo

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 478/1 obr. Parsęcko

52 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udziałem do 1/2 wdz. 755/5 obr. GwdaWielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 15/8 obr. Turowo

51 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore

54 KBPobierz

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore

53 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/13 i 765/14 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18 i 765/20 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 877/1 i 877/2 z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 1 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 2 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 3 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

52 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 4 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 5 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 6 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino

53 KBPobierz