Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

zmieniające zarządzenie Nr 201/2018 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych [...]

281 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych [...]

313 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych [...]

235 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 06 czerwca 2017 r. [...]

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

195 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016 r. [...]

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n a "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych [...]

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n a "Przebudowę drogi gminnej [...]

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek [...]

135 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek [...]

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej przez gminę [...]

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

24 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych strefą pożytku publicznego

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych strefą pożytku publicznego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie powołania komisji przetargowej

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania [...]

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

130 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

235 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parsęcku

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo i Wierzchówko (Kracko) w Gminie Szczecinek

376 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51A

w sprawie procedury przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR [...]

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie zwiększenia środków finansowych dla organizacji pozarządowych

456 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Szczecinek

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie powołania komisji przetargowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

24 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Dalęcino w związku z podziałem Sołectwa

248 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie powołania komisji przetargowej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek"

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora [...]

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego w związku z usytuowaniem urządzenia służącego do sprzedaży wkładów do zniczy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego [...]

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki rybackiej

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie zwykłych kosztów utrzymania świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

150 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego [...]

24 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu [...]

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie ustalenia ceny

548 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do spraw udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

zmieniające Zarządzenie Nr 162/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 01 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia zasad scentralizowanych rozliczeń podatku VAT [...]

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128

w sprawie powołania komisji przetargowej

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 129

w sprawie powołania komisji przetargowej

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 131

w sprawie powołania komisji przetargowej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 132

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 133

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 134

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 135

w sprawie ustalenia ceny

117 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 136

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 137

w sprawie ustalenia ceny

117 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 138

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

341 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 139

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 - 2029

288 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 140

w sprawie powołania komisji przetargowej

351 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 141

w sprawie powołania komisji przetargowej

350 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 142

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 143

w sprawie powołania komisji przetargowej

351 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 144

w sprawie powołania komisji przetargowej

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 145

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 146

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 147

w sprawie powołania komisji przetargowej

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 148

w sprawie powołania Stałej Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji wyposażenia znajdującego się na terenie Sołectw Gminy Szczecinek

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 149

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szczecinek

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 150

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Szczecinek [...]

135 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 151

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

845 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 152

w sprawie ustalenia ceny

240 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 153

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

184 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 154

w sprawie opłaty z tytułu najmu wyposażenia świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 155

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu [...]

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 156

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 157

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku

193 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 158

w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku

185 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 159

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

14.6 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 160

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 161

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 162

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie Klubu "Senior+" w m. Gwda Wielka"

323 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 163

w sprawie ustalenia ceny

454 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 164

w sprawie ustalenia ceny

451 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 165

w sprawie ustalenia ceny

456 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 166

w sprawie ustalenia ceny

451 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 167

w sprawie ustalenia ceny

456 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 168

w sprawie ustalenia ceny

455 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 169

w sprawie ustalenia ceny

453 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 170

w sprawie ustalenia ceny

453 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 171

w sprawie ustalenia ceny

456 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 172

w sprawie ustalenia ceny

491 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 173

w sprawie ustalenia ceny

493 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 174

w sprawie ustalenia ceny

495 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 175

w sprawie ustalenia ceny

493 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 176

w sprawie ustalenia ceny

464 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 177

zmieniające zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 7 września 2016r. w sprawie powołania komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych na współfinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

303 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 178

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty"

316 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 179

w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej"

370 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 180

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 181

w sprawie ustalenia ceny

441 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 182

w sprawie ustalenia ceny

422 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 183

w sprawie ustalenia ceny

439 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 184

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 185

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2019

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 186

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

546 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 187

w sprawie powołanie komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 188

w sprawie powołania komisji przetargowej

338 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 189

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 190

w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników

513 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 191

w sprawie powołania komisji przetargowej

353 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 192

w sprawie powołania komisji przetargowej

354 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 193

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 194

w sprawie powołania komisji przetargowej

342 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 195

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 196

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 197

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 198

w sprawie powołania komisji przetargowej

333 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 199

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 201

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

250 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 202

w sprawie powołania komisji przetargowej

338 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 203

w sprawie powołania komisji przetargowej

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 204

w sprawie powołania komisji przetargowej

341 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 205

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 206

w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych [...]

605 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 207

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 208

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 209

w sprawie powołania komisji przetargowej

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 210

w sprawie powołania komisji przetargowej

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 211

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

764 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 212

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 213

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT [...]

590 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 214

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 215

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 216

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [..]

461 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 217

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 11 stycznia 2017 r.

523 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 218

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Dziki

306 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 219

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

361 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 220

w sprawie ustalenia ceny

436 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 221

w sprawie ustalenia ceny

435 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 222

w sprawie ustalenia ceny

453 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 223

w sprawie ustalenia ceny

434 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 224

w sprawie ustalenia ceny

434 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 225

w sprawie ustalenia ceny

433 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 226

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 227

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok.

17.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 228

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 202-2030 Gminy Szczecinek

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 229

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

363 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 230

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

479 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 231

zmieniające Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu osób wyznaczonych do zamieszczania treści na stronach internetowych oraz odbierania korespondencji elektronicznej

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia Nr 231/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.11.2019r.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 232

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 233

w sprawie powołania komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 234

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 235

w sprawie powołania komisji przetargowej

337 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 236

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 237

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 238

w sprawie ustalenia ceny

430 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 239

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 240

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko: "Opiekun Klubu Seniora"

247 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 241

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

386 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 242

w sprawie ustalenia ceny

373 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 243

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 244

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienione Zarządzeniem Nr 84/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 110/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6 lipca 2017 roku , Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 września 2017 roku , Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2019 roku.

483 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 245

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

567 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 246

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

358 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 247

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości oświaty

287 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 248

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. windykacji

287 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 249

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 250

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku