Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otrzymane w roku 2020

Uchwała RIO Nr VI.5.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok

597 KBPobierz

Uchwała RIO Nr VI.6.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

564 KBPobierz

Uchwała RIO Nr LIX.136.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok

611 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XCI.190.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia

764 KBPobierz

Otrzymane w roku 2019

Uchwała RIO Nr XI.14.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

126 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XI.15.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok

144 KBPobierz

Uchwała RIO Nr LXXIII.137.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok

712 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CVII.175.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok

703 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXLII.251.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

1.1 MBPobierz

Uchwała RIO Nr CC.385.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Szczecinek na 2019 rok

579 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CC.386.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Szczecinek

541 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CCXXXVI.464.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Szczecinek

0.9 MBPobierz

Uchwała RIO Nr CCLX.488.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Szczecinek

0.9 MBPobierz

Uchwała RIO Nr CDV.688.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok

732 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CDV.689.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok

500 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CDV.690.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

629 KBPobierz

Otrzymane w roku 2018

Uchwała RIO Nr V.44.Z.2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

730 KBPobierz

Uchwała RIO Nr V.45.Z.2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

591 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XXIII.132.Z.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 759 000,00 zł zaciągniętej przez Gminę Szczecinek

763 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XXIII.139.Z.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018r

600 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXXX.252.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z inf. o stanie mienia

729 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CLII.292.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

552 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CLII.293.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

571 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CLII.294.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Szczecinek

597 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CDXLIII.787.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2019 rok

282 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CDXLIII.788.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu

216 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CDXLII.789.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Szczecinek na lata 2019-2029

243 KBPobierz

Otrzymane w roku 2017

Uchwała RIO Nr IV.24.Z.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierz

Uchwała RIO Nr IV.25.Z.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek

782 KBPobierz

Uchwała RIO Nr X.74.Z.2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierz

Uchwała RIO Nr XXI.106.Z.2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek

1.2 MBPobierz

Uchwała RIO Nr XXXVII.148.Z.2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Szczecinek na 2017 rok

785 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XLI.175.Z.2017 w sprawie możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek

202 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XLV.203.Z.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu [...]

1.0 MBPobierz

Uchwała RIO Nr LXII.280.Z.2017 z dnia 19 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

689 KBPobierz

Uchwała RIO Nr LXVII.294.Z.2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek

685 KBPobierz

Uchwała RIO Nr LXXXIX.379.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017r.

637 KBPobierz

Uchwała RIO Nr XCIX.404.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017r.

126 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXIX.473.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej [...]

117 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXXXI.517.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

790 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXXXI.518.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

658 KBPobierz

Uchwała RIO Nr CXXXI.519.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

591 KBPobierz

Otrzymane w roku 2016

VI.34.Z.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

88 KBPobierz

VI.35.Z.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

CXX.506.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

183 KBPobierz

CXX.507.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

118 KBPobierz

CXX.508.Z.2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

76 KBPobierz

LXXXIV.294.Z.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 80 000,00 zł

162 KBPobierz

XCIV.337.Z.2016 w sprawie wydania opinii [...] o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz kształtowaniu się WPF

706 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV.141.Z.2015

w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczecinek za 2014 rok

781 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXII.377.Z.2014

w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r.

584 KBPobierz

Uchwała Nr LIX.298.Z.2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Szczecinek

600 KBPobierz

Uchwała Nr XXV.150.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek

596 KBPobierz

Uchwała Nr VIII.89.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2014-2024

802 KBPobierz

Uchwała Nr XI.95.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2014 r.

474 KBPobierz

Uchwała NR CXVII.520.Z.13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2014 rok

580 KBPobierz

Uchwała NR CXVII.521.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Szczecinek

471 KBPobierz

Uchwała NR CXVII.522.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2014r.

316 KBPobierz

Uchwała nr XXIX/131/Z/2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Szczecinek z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

583 KBPobierz

Uchwała Nr X/68/2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 r.

331 KBPobierz

Uchwała Nr X/67/Z/2013 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2013-2023

678 KBPobierz

Uchwała Nr CXV/396/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023

485 KBPobierz

Uchwała Nr CXV/395/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 rok

514 KBPobierz

Uchwała Nr XC/302/Z/2012 w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

327 KBPobierz

Uchwała Nr XLVI/172/Z/2012 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Szczecinek z wykonania budżetu za 2011 rok

520 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/93/Z/2012 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2012 r.

314 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/92/Z/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2012-2023

712 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXIX/514/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023

490 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXIX/513/Z/2011 w sprawie wydania opinii o możliwośći sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2012 r.

306 KBPobierz

Uchwała Nr CXXXIX/512/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2012 rok

517 KBPobierz

Uchwała Nr III/15/Z/2011 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2011 - 2022

697 KBPobierz

Uchwała Nr III/14/Z/2011 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2011 r.

303 KBPobierz

Uchwała Nr CXI/385/Z/2011 w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu gminy o raz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

331 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXI/307/Z/2011 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Szczecinek z tytułu wykonania budżetu w 2010 roku.

680 KBPobierz

Uchwała Nr CXL/455/Z/2010 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2011 r.

686 KBPobierz

Uchwała Nr CXL/454/Z/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2011 rok.

686 KBPobierz

Uchwała Nr CXL/453/Z/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022.

711 KBPobierz

Uchwała Nr CXX/331/Z/2009 w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek

106 KBPobierz

Uchwała Nr CXX/330/Z/2009 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

146 KBPobierz