Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

21 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r.

14.6 MBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

2.0 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2018 r.

341 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

123 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r.

312 KBPobierz

Część opisowa z realizacji inwestycji za 2017 rok

44 KBPobierz

Część opisowa do wykonania dochodów za 2017 rok

36 KBPobierz

Załączniki - do części opisowej za 2017 rok

646 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.

2.3 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2016 r.

296 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.

25 KBPobierz

Załączniki do w/w zarządzenia (2015r.)

291 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2015 r.

278 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

25 KBPobierz

Załączniki do w/w zarządzenia (2014r.)

213 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r.

4.8 MBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.

23 KBPobierz

Załączniki do w/w sprawozdania (2013r.)

194 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 r.

4.6 MBPobierz

Część opisowa do realizacji inwestycji za 2013r.

55 KBPobierz

Część opisowa do realizacji wydatków za 2013r.

77 KBPobierz

Część opisowa do wykonania dochodów za 2013r.

34 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2012 r.

13.5 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r.

506 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Nr 32/2012r z dnia 26 marca 2012r.

30 KBPobierz

Sprawozdanie za 2011 r.

117 KBPobierz

Załączniki w excelu do w/w sprawozdania.

283 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

433 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2010 r.

215 KBPobierz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2010 r.

188 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2009 r.

167 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2008 r.

169 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2007 rok

193 KBPobierz