Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dot. budżetu Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2019

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/2018

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2018

241 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 25/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

140 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/51/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

185 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 39/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

235 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

121 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 68/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 76/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 81/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/89/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

161 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/90/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

230 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 93/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 104/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/106/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

111 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/107/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

189 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 113/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 126/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/140/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

140 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/141/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

185 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 138/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 139/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/174/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

117 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/175/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

170 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 151/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

845 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 159/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

14.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 160/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 161/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/188/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/189/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 184/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 185/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 - 2029

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 212/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/224/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

155 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 226/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 227/2019 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok.

17.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 228/2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 Gminy Szczecinek

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 239/2019 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 245/2019 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

567 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 249/2019 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/242/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/243/2019 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

221 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 250/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku