Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2013r.

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2013r.

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Wyraz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

424 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2013 r.

98 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

91 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

157 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono:odroczeń, rozłożono spłatę na raty, udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej-de minimis.

107 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 dokonano zwrotu podatku akcyzowego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2013 r.

99 KBPobierzPodgląd pliku