Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o możliwej liczbie ławników

297 KBPobierz

Kalendarz wyborczy

229 KBPobierz

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

671 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

47 KBPobierz

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

21 KBPobierz

Oświadczenie kandydata dot. postępowania o przestępstwo

21 KBPobierz

Lista osób popierających kandydata na ławnika

69 KBPobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

31 KBPobierz