Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o możliwej liczbie ławników

297 KBPobierz

Kalendarz wyborczy

229 KBPobierz

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

671 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

47 KBPobierz

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

21 KBPobierz

Oświadczenie kandydata dot. postępowania o przestępstwo

21 KBPobierz

Lista osób popierających kandydata na ławnika

69 KBPobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

31 KBPobierz