Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Aktywizacja

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

246 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do ww. Zarządzenia

72 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

46 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Nr 19/2020 w sprawie powołania komisji

251 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2020 dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

213 KBPobierzPodgląd pliku

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Sport

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

220 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do ww. Zarządzenia

73 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

46 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji

259 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2020 dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.

225 KBPobierzPodgląd pliku

Udział w pracach komisji opiniujących

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Komisja

41 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłaszania

11.7 KBPobierzPodgląd pliku