Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie powołania komisji przetargowej

337 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2020 r.

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

823 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

810 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo"

323 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie"

333 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Marcelin

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

777 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

623 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

w sprawie powołania komisji przetargowej

338 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie powołania komisji przetargowej

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

345 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie ustalenia ceny

459 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie ustalenia ceny

461 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie ustalenia ceny

465 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie ustalenia ceny

439 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie ustalenia ceny

442 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

251 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

259 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie powołania komisji przetargowej

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie powołania komisji przetargowej

384 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

278 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie ustalenia ceny

485 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie ustalenia ceny

480 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie ustalenia ceny

464 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie ustalenia ceny

474 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie ustalenia ceny

475 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie ustalenia ceny

460 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

317 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek w 2020 roku

175 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek w 2020 roku

172 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

zmieniające Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie powołania komisji przetargowej

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

755 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie ustalenia ceny

444 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie ustalenia ceny

443 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie ustalenia ceny

444 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie ustalenia ceny

447 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie ustalenia ceny

447 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie ustalenia ceny

443 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie ustalenia ceny

443 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie ustalenia ceny

445 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie ustalenia ceny

444 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych [...]

426 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

zmieniające Zarządzenie Nr 180/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29.12.2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników zakładów budżetowych - gminnych jednostek organizacyjnych

143 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Szczecinek i w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczecinek

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

321 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie ustalenia ceny

446 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie ustalenia ceny

458 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie ustalenia ceny

439 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie ustalenia ceny

452 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie ustalenia ceny

424 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie ustalenia ceny

450 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Gminy Szczecinek

466 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Szczecinek i jednostkach organizacyjnych Gminy

598 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie informowania o kontakcie z osobami przybywającymi z zagranicy

305 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s Promocji, Kultury i Współpracy

306 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się przez wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

278 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie ustalenia ceny

448 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie ustalenia ceny

428 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie ustalenia ceny

451 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie powołania komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie powołania komisji przetargowej

341 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie powołania komisji przetargowej

340 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie powołania komisji przetargowej

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie powołania komisji przetargowej

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie powołania komisji przetargowej

340 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020r.

548 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym opieki w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 [...]

784 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

21 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie powołania komisji przetargowej

344 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie powołania komisji przetargowej

345 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie powołania komisji przetargowej

344 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie powołania komisji przetargowej

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie powołania komisji przetargowej

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie powołania komisji przetargowej

341 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

328 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

590 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

zmieniające Zarządzenie Nr 206/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości [...]

297 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie powołania komisji przetargowej

333 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie powołania komisji przetargowej

355 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie powołania komisji przetargowej

347 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania [...]

708 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Szczecinek

93 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Szczecinek

718 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie pracownika o dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie stanowiącym podstawę przyznania usług i świadczeń z ZFŚS

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

56 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

89 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyznanie zapomogi

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie ustalenia ceny

242 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie ustalenia ceny

259 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie powołania komisji przetargowej

186 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie powołania komisji przetargowej

187 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie powołania komisji przetargowej

187 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [...]

500 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

355 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

262 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie powołania komisji przetargowej

316 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Szczecinek [...]

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020r.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie ustalenia ceny

469 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie ustalenia ceny

467 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie ustalenia ceny

467 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie ustalenia ceny

454 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie ustalenia ceny

428 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie ustalenia ceny

452 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118

w sprawie ustalenia ceny

454 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

w sprawie ustalenia ceny

431 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

w sprawie ustalenia ceny

446 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

w sprawie ustalenia ceny

427 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie ustalenia ceny

449 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

426 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

334 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

w sprawie ewidencji zakupionego sprzętu mechanicznego, elektrycznego, elektrotechnicznego oraz pojazdów użytkowanych przez Gminę Szczecinek i Urząd Gminy Szczecinek

342 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego posiadanego i użytkowanego przez Sołectwa Gminy Szczecinek

473 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie ustalenia ceny

459 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128

w sprawie ustalenia ceny

451 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 129

w sprawie ustalenia ceny

449 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 131

w sprawie powołania komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 132

w sprawie powołania komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 133

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

487 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 134

w sprawie wyznaczenia pomieszczenia w Urzędzie Gminy Szczecinek do przechowywania pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego, kart do głosowania oraz upoważnienia pracowników do ich dostępu

367 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 135

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. planowania przestrzennego

294 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 136

w sprawie powołania komisji przetargowej

363 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 137

w sprawie ustalenia zasad połowu ryb na jeziorze Wierzchowo i stawach w Marcelinie, zasad sprzedaży odłowionych ryb i zasad ustalenia cen sprzedaży

767 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 138

w sprawie ewidencjonowania czasu pracy osób powołanych do obwodowych komisji wyborczych

193 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 139

w sprawie ustalenia ceny

449 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 140

w sprawie ustalenia ceny

437 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 141

w sprawie ustalenia ceny

438 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 142

w sprawie ustalenia ceny

440 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 143

w sprawie ustalenia ceny

438 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 144

w sprawie ustalenia ceny

437 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 145

w sprawie ustalenia ceny

451 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 146

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenie Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

379 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 147

w sprawie opłaty z tytułu najmu wyposażenia świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 148

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji uroczystości rodzinnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Szczecinek [...]

745 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 149

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.04.2015r. [...]

281 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 150

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumowego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecinek

279 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 151

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawionego w związku z usytuowaniem kontenerów na odzież używaną i tekstylia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2

353 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 152

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 153

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

687 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 154

w sprawie powołania komisji przetargowej

328 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 155

w sprawie powołania komisji przetargowej

328 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 156

w sprawie powołania komisji przetargowej

328 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 157

w sprawie powołania komisji przetargowej

327 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 158

w sprawie powołania komisji przetargowej

329 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 159

w sprawie powołania komisji przetargowej

329 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 160

w sprawie powołania komisji przetargowej

375 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 161

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 162

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej przez gminę w ramach projektów: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu metodą spisu z natury

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 163

w sprawie przyjęcia na lata 2020-2022 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Szczecinek

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 164

w sprawie ustalenia ceny

553 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 165

w sprawie ustalenia ceny

417 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 166

w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Szczecinek, położonych w granicach administracyjnych Gminy Szczecinek, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych

417 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 167

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty z tytułu najmu wyposażenia świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

522 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 168

w sprawie powołania komisji przetargowej

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 169

w sprawie ustalenia ceny

448 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 170

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 171

w sprawie powołania Komisji do przyznawania stypendium Wójta Gminy Szczecinek dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

171 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 172

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Szczecinek [...]

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 173

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Szczecinek

650 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 174

w sprawie ustalenia ceny

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 175

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 176

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 177

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 178

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 179

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 180

w sprawie powołania komisji przetargowej

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 181

w sprawie powołania komisji przetargowej

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 182

w sprawie powołania komisji przetargowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 183

w spr. powołania komisji przetarg. do przeprowadzenia post. o udzielenie zamówienia publ. na "Modernizację dróg [..]''

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 184

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz RIO informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2020 r. według źródeł powstania, załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

504 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2020 r., załącznik nr 2 do w/w Zarządznia

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2020 r., załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia

129 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2020 r., załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia

778 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2020 r., załącznik nr 5 do w/w Zarządzenia

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych na I półrocze 2020 r., załącznik nr 6 do w/w Zarządzenia

578 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 185

w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Szczecinek na finansowanie zadań realizowanych na wniosek i przez mieszkańców gminy

127 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin-Załącznik do w/w Zarządzenia

235 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku do Regulaminu dotyczącego Programu Aktywny Mieszkaniec Gminy Szczecinek

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 186

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do w/w Zarządzenia

410 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 187

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 17.03.2015r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Szczecinek ds. likwidacji wyposażenia w użytkowaniu oraz środków trwałych

85 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół-Załącznik do w/w Zarządzenia

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 188

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2020r.

105 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

243 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 189

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

118 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 190

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m.Wierzchowo"

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 191

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 192

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. informatyczno-kancelaryjnych

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 193

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 194

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 195

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 196

w sprawie powołania komisji przetargowej

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 197

w sprawie powołania komisji przetargowej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 198

w sprawie powołania komisji przetargowej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 199

w sprawie powołania komisji przetargowej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 200

w sprawie powołania komisji przetargowej

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 201

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 202

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 203

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczecinek

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 204

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dochody

358 KBPobierzPodgląd pliku

Wydatki

577 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 205

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

79 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

240 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 206

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczecinek w 2021 r."

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 207

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

184 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacji projektu [...]

100 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

351 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 208

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 209

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 210

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 211

w sprawie ustalenia ceny

114 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 212

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 191/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 213

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 214

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 215

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 216

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 217

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 218

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 219

w sprawie powołania komisji przetargowej

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 220

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 221

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

148 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do w/w Zarządzenia

393 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 222

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do w/w Zarządzenia

516 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 223

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 224

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 225

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 226

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 227

zmieniające Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 228

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

89 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

174 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 229

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 230

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 231

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 232

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 233

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 234

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 235

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 236

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 237

w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Szczecinek oraz w jej jednostkach i zakładzie budżetowym

115 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

637 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

636 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 238

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2021 rok

655 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budżetu Gminy Szczecinek na rok 2021

10.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 239

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 Gminy Szczecinek

563 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 240

w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji na wychowanie przedszkolne

171 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 241

w sprawie powołania komisji przetargowej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 242

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 243

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 244

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 245

w sprawie powołania komisji przetargowej

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 246

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 247

w sprawie powołania komisji przetargowej

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 248

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 249

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 250

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 251

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Szczecinek w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r.

268 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 252

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

88 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

344 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

657 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 253

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 254

w sprawie powołania komisji przetargowej

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 255

zmieniające Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów

100 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 256

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

80 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w zarządzenia

149 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 257

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Szczecinek w 2021 roku" oraz "Dostawę pojemników, worków oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecinek w 2021 roku".

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 258

w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022"

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 259

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji na wychowanie przedszkolne.

174 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 260

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

90 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

67 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

134 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 261

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej"

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 263

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

83 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

719 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 264

w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 " Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

69 KBPobierzPodgląd pliku