Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dot. budżetu Gminy

Uchwała Nr XV/228/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2020.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/229/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

777 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 23/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/259/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2020.

134 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/260/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 36/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/267/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 55/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 80/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

548 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/292/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

176 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/293/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

213 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 83/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 91/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

590 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 99/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 111/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/309/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

156 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/310/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 133/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

487 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/326/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

138 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/327/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 152/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 161/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/334/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

158 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/335/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 170/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 189/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/361/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

81 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/362/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

91 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/370/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 204/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

96 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 221/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

148 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 222/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 228/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

89 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 380/XXV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

82 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 381/XXV/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

88 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 238/2020 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2021 rok

655 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 239/2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 Gminy Szczecinek

563 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 252/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 391/XXVI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 397/XXVII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

82 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 398/XXVII/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 260/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r

90 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 401/XXVIII/2020 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2021

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 402/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 403/XXVIII/2020 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

78 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 404/XXVIII/2020 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 - 2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 263/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r

83 KBPobierzPodgląd pliku