Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie


Jeżeli podejrzewasz, że twoje dane osobowe, twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości), w pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania. Następnie zgłoś fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) w urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód. Możesz również dokonać zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osoby, od której masz pełnomocnictwo.

Rodzic, opiekun prawny, kurator może złożyć formularz w imieniu:

  • dziecka do  18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Pełnomocnik może złożyć formularz w imieniu osoby, która go do tego upoważniła.

Co musisz przygotować

  • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
  • informacje i dokumenty uprawdopodabniające nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
  • dokument tożsamości,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) - jeśli działasz jako pełnomocnik,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, np. orzeczenie sądu - jeśli działasz jako opiekun lub kurator,
  • seria i nr dowodu osobistego (osoby której dane zostały  wykorzystane).

Czas oczekiwania

Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty.

Usługa jest bezpłatna