Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2020:

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 877/1 i 877/2 z udz. do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.730/8 obr. Gwda Wielka

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2/24 obr. Grąbczyn

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 2 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 3 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 4 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 5 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 6 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305-/1, 305/2, 305/3 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305-/4, 305/5, 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 58 obr. Gwda Mała

54 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości działka 2/24 obr. Grąbczyn

115 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 85/18, 85/19, 85/20 każda z udziałem do 1/10 w dz. 85/26 obr. Marcelin

45 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 85/21 z udziałem do 1/10 w dz. 85/26 obr. Marcelin

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 478/1 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 169 obr. Dziki

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 98 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 6 obr. Spore

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 98 obr. Spore

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/8 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/9 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/10 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 58 obr. Gwda Mała

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 134 obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 83/12 obr. Turowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 436/1, 438 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 444 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 445 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 439 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 455 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 98 obr. Turowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305/1, 305/2, każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305/4, 305/5, 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko

45 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/8 obr. Spore

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/9 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/10 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 170 obr. Dziki

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/11 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 134 obr. Jelenino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/13 i 765/14 każda z udziałem do 1/7 części w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/20 z udziałem do 1/7 części w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 87/15 obr. Sitno

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 93/3 obr. Wilcze Laski

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/14 obr. Spore

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/15 obr. Spore

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/16 obr. Spore

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/24 części nieruchomości zabudowanej -pomieszczenie gospodarcze nr 5 dz. 19/31 obr. Dalęcino

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 44/2 obr. Kusowo

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki: 762/2, 762/4 obr. Parsęcko

51 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 83/12 obr. Turowo

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działki: 436/1, 438 obr. Turowo

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 439 obr. Turowo

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 445 obr. Turowo

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 448 obr. Turowo

52 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przetargu dz.480/14 obr. Spore

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przetargu dz.480/15 obr. Spore

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przetargu dz.480/16 obr. Spore

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 20.11.2020 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 26.11.2020 r.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 27.11.2020 r.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na dz. 134, obr. Jelenino

60 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 35/12 obr. Żółtnica

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 684/4 obr. Gwda Wielka

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 877/2 z udz. do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka

47 KBPobierzPodgląd pliku